Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Rødovre Radikale Venstre

Rødovrekredsen har fået ny folketingskandidat!

Mandag den 13. juni afholdt kommuneforeningerne i Rødovre og Herlev opstillingsmøde i Herlev medborgerhus. På mødet blev Louise Vinther Alis valgt som kredsens nye folketingskandidat.

 

Referatet:

Referat af opstillingsmøde i Rødovre-kredsen mandag den 13. juni 2016 kl. 19.30 i Herlev Medborgerhus

Til stede var: Gunnar, Abbas, Jeanné, Marie, Niels-Christian og Gert fra Herlev, og Martin S., Ole, Kim og Tine fra Rødovre samt de to yderligere kandidater Louise og Fadel.

1. Velkomst

Gert bød velkommen på vegne af opstillingskredsen. Gert orienterede om landsvedtægternes bestemmelser om, at der skal være absolut flertal, når der skal vælges én person til et hverv.

2. Valg af dirigent

Tine blev valgt som dirigent. Kim og Niels-Christian blev valgt som stemmetællere. Der fandt derefter en præsentation sted.

3. Kandidatpræsentation

Dirigenten spurgte, om der var nogle af de tilstedeværende, der ønskede at stille op, udover de tre kandidater, der allerede havde anmeldt sit kandidatur. Dette var ikke tilfældet.

Fadel Juanhmiry, Jeanné Vetling og Louise Vinther Alis præsenterede sig selv og deres respektive mærkesager.

4. Spørgsmål og debat med kandidaterne

Der var spørgsmål og debatindlæg fra Abbas, Gert, Niels-Christian, Ole, Kim, Gunnar og Tine.
Kandidaterne besvarede spørgsmålene.

5. Valg

Ved første afstemningsrunde fik Louise 7 stemmer, Jeanné 3 stemmer og Fadel 0 stemmer.
Louise opnåede dermed absolut flertal i første runde.

Gert sagde tak for god ro og orden og ønskede Louise tillykke med valget.
Louise takkede for valget og tilkendegav, at hun glædede sig til at komme i gang.

Rødovre den 16. juni 2016

Referent: Tine Holst
Godkendt af Gert Bukkjær