Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Rødovre Radikale Venstre

Lad Rødovre kommune få Whistleblowing

Hvis vi ikke kan få en borgerrådgiver bør vi indføre en whistleblowerordning i Rødovre Kommune.
 
Altså en ordning for de kommunale ansatte, hvor de anonymt kan informere om, hvad de anser som kritisable eller direkte ulovlige forhold i de kommunale institutioner, behandling af borgere m.v. 
 
Mange frygter, at whistleblowerordninger fører til chikane og stikkeri fra sladrehanke og medføre chikane af kolleger og ledere og er derfor imod. Herunder faglige organisationer i Rødovre. Men blandt andet Københavns Kommune viser at bekymringerne er grundløse. Kommunen har gjort status på sin ordning efter de første to år. Status viser at de ansatte bakker op og bruger ordningen seriøst til henvendelser med hold i. 
 
Københavns Kommunens borgerrådgiver, Johan Busse, som er chef for ordningen, fremlagde resultaterne af en ny undersøgelse blandt 400 af kommunens tillidsfolk på Retsudvalgets høring om whistleblowing i november i Folketinget. Formålet med ordningen i København er bl.a. at sikre, at de ansatte kan videregive information om grove fejl og forsømmelser uden at frygte for at blive f.eks. fyret. Formålet er også at bidrage til forbedringer. Begge dele lever ordningen ifølge Johan Busse op til. 
 
I løbet af de to år, ordningen har eksisteret, er der kommet 84 henvendelser om i alt 150 forskellige forhold. To tredjedele af forholdene handler om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder. 
 
Den sidste tredjedel har ikke en tilstrækkelig alvorlig karakter til at udgøre en whistleblowersag men handler stadig om relevante problemer; de sager bliver samlet op af forvaltningerne uden om ordningen. således er "Der er kun ganske få sager, hvor vi tænker 'Vorherre bevares' Som Johan Busse udtrykte det på høringen. Ud af de omkring 100 sager, som whistleblowerordningen er gået videre med, har der været noget at komme efter næsten halvdelen af tilfældene (46%). Status i København viste endvidere, at hele 81 procent af tillidsfolkene vil anbefale medarbejdere i kommunen at bruge ordningen. 78 procent mener, at det er en fordel, at medarbejdere i kommunen kan henvende sig anonymt til ordningen. 63 procent mener at ordningen giver muligheder for at skabe forbedringer. 68 procent mener, at ordningen øger trygheden for de medarbejdere, der indgiver oplysninger. 
 
Ordningen skal naturligvis være et alternativ til dialog som bør prøves først, men det kan jo ikke altid lade sig gøre. Målet med ordningen i København var da også at skabe en informationskanal for de problemer, som folk ikke tør løse lokalt - fordi der altid vil opstå undtagelser fra en sund arbejdspladskultur i en større organisation", som Johan Busse udtrykte på høringen.
 
Whistleblowerordninger er desværre stadig sjældne i den offentlige sektor, men indføres derimod på flere og flere private arbejdspladser. I 2012 havde Datatilsynet givet tilladelse til 85 ordninger, i dag er tallet i dag er tallet omkring 500 - og flere er på vej Tal fra USA viser at ordningerne nytter da 43 % af alle svindelsager afsløres af whistleblowere hvorimod revisorer afslører kun afsløre 19 %. 
 
En medarbejder i Føtex i Rødovre Centrum kan kontakte Føtex’s Whistleblowersystemet som giver mulighed for at rapportere overtrædelser som fx svig, diskrimination, chikane, alvorlige brud på it-sikkerheden overtrædelse af gældende love eller regulativer og andre alvorlige sager. En medarbejder i Rødovre Kommune som arbejder med ældre, børn og unge eller udsatte borgere har derimod ingen steder. 
 
Er medarbejderen fra Føtex stikker hvis han bruger systemet?, næppe, jeg vil  kalde ham samvittighedsfuld og er med ordningen endnu mere tryg ved mit indkøb også af kød i butikken. 
 
Martin Møland Nielsen
 
Næstformand i Rødovre Radikale Venstre
 
Indlægget har været bragt i Rødovre Lokalnyt 10. december